• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Mấy tml đăng tin mua bán đéo đúng box tao cho cái nhãn "Lừa đảo" cho bớt khôn vặt!

Thằng nào post bài sai box mày cứ gắn cho nó cái nhãn Thằng Mù, Thằng Ngu... Cho chừa bớt. Muốn coi Sex thì vào CSS, post linh tinh đéo dám ngồi chỗ có người lướt Xàm. Với cấm mấy thằng avatar ảnh sex, đang lướt ngon lành đọc báo người ta liếc qua tưởng coi sex nơi công cộng.
 

moccuabe

Lựa chọn bóng tối
Tao cần mua mà chẳng có thằng nào bán cả buồn thật. tao nhận dọn dẹp đồ rác máy tính cho chúng mày
 
Bên trên