• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Chú ý Nội quy ngắn gọn của xamvn

Ủn Hý

Ngu học
Tự do thoải mái, cố gắng đăng đúng box giúp tao khỏi phải move, lương chỉ có 6 triệu/1 tháng nên bọn mày thương tao

- Không Quảng cáo, lôi kéo mem
- Không được đăng CP
- Không được đăng BVS - SHIT hoặc những thứ tương tự
- PBVM không được đăng đi đăng lại 1 nội dung, hoặc quá cực đoan, dùng từ ngữ kích động như mấy thằng thần kinh
- Không Lợi dụng up bài trong chợ cóc quá nhiều cũng bị ban vì quá rác forum, đã cho lên top thì bọn mày nên trân trọng
- Không được share hàng có phí (vì hiện tại lừa đảo tại xamvn khá nhiều)
 

Elon Musk

Tao là gay
Tự do thoải mái, cố gắng đăng đúng box giúp tao khỏi phải move, lương chỉ có 6 triệu/1 tháng nên bọn mày thương tao

- Không Quảng cáo, lôi kéo mem
- Không được đăng CP
- Không được đăng BVS - SHIT hoặc những thứ tương tự
- PBVM không được đăng đi đăng lại 1 nội dung, hoặc quá cực đoan như mấy thằng thần kinh
CP là gì thế?
 

Lê Tùng Vân©

Yếu sinh lý
Tự do thoải mái, cố gắng đăng đúng box giúp tao khỏi phải move, lương chỉ có 6 triệu/1 tháng nên bọn mày thương tao

- Không Quảng cáo, lôi kéo mem
- Không được đăng CP
- Không được đăng BVS - SHIT hoặc những thứ tương tự
- PBVM không được đăng đi đăng lại 1 nội dung, hoặc quá cực đoan như mấy thằng thần kinh
Vừa ra luật chặn ngay mõm con tộc @Miu Têy Bắc rồi. Good job.
 
Bên trên