• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh các nhà khoa học phát hiện tập cận bình là con của tố hữu

Cà Chớn

中国
Tao cũng vừa phát hiện mày là con của 1 con chó =))

300px-Ch%C3%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam.JPG
 

abcdf98765

Yếu sinh lý
Đéo cãi được nên spam mấy ảnh nhảm. Đúng bọn thất bại. Loser mãi là loser thôi. Đợi ngày chết chứ có làm lồn gì được cho CS đâu. Nhưng vẫn phải hít không khí của CS, sống nhờ đất của CS. Nghỉ lễ cũng đc nghỉ nhờ CS. :))) hài
 

naphaluan

Giáo sư
ngu hơn lol n.ông t.hị xu.ân =))
obg mài đụ nhau cũng nhờ v+ =))

Đéo cãi được nên spam mấy ảnh nhảm. Đúng bọn thất bại. Loser mãi là loser thôi. Đợi ngày chết chứ có làm lồn gì được cho CS đâu. Nhưng vẫn phải hít không khí của CS, sống nhờ đất của CS. Nghỉ lễ cũng đc nghỉ nhờ CS. :))) hài
 

abcdf98765

Yếu sinh lý
ngu hơn lol n.ông t.hị xu.ân =))
obg mài đụ nhau cũng nhờ v+ =))
Còn ông bà già mày đụ chó đẻ ra bố mẹ mày. Bố mẹ mày lai chó xong đẻ ra mày. Thân thể con người não con chó :))). Sao ko thoát CS đê, bán nhà sang Cam sang Phil ở mà chống cộng. Cam nó chống cộng kìa, sang đii chứ. Nay 30/4 nhờ ơn CS vẫn nghỉ à?? Tưởng như nàooo.
 

naphaluan

Giáo sư
ngu hơn lol tă.ng tuy.ết c.ầm =))

éo có v+ thì obg mài éo đụ nhau mài đó =))

dòng họ 10 đời nhà mài buscu v+ đê =))

Còn ông bà già mày đụ chó đẻ ra bố mẹ mày. Bố mẹ mày lai chó xong đẻ ra mày. Thân thể con người não con chó :))). Sao ko thoát CS đê, bán nhà sang Cam sang Phil ở mà chống cộng. Cam nó chống cộng kìa, sang đii chứ. Nay 30/4 nhờ ơn CS vẫn nghỉ à?? Tưởng như nàooo.
 

abcdf98765

Yếu sinh lý
ngu hơn lol tă.ng tuy.ết c.ầm =))

éo có v+ thì obg mài éo đụ nhau mài đó =))

dòng họ 10 đời nhà mài buscu v+ đê =))

Còn ông bà già mày đụ chó đẻ ra bố mẹ mày. Bố mẹ mày lai chó xong đẻ ra mày. Thân thể con người não con chó :))). Sao ko thoát CS đê, bán nhà sang Cam sang Phil ở mà chống cộng. Cam nó chống cộng kìa, sang đii chứ. Nay 30/4 nhờ ơn CS vẫn nghỉ à?? Tưởng như nàooo.
Sao phải khổ thế. Bị chửi từ dòng họ tổ tiên đến cha mẹ vẫn cười đc. :)) đúng thằng thất bại. Cố lên CS sắp sụp đổ rồi. Nào chết xuống âm phủ chống tiếp
 
Bên trên