• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh các nhà khoa học phát hiện tập cận bình là con của tố hữu

nguyễn trần tuấn đạt sẽ

Tiến sĩ
Chủ thớt
Cụ đồ đã đặt cho ông bút danh "Tố Hữu" (chữ Hán: 素有), lấy từ câu nói của Đỗ Thị[1] "Ngô nhi tố hữu đại chí" (吾兒素有大志). Tố Hữu (素有) có nghĩa là "sẵn có, ý chỉ khí phách tiềm ẩn trong người". Tố Hữu nhận tên gọi này nhưng hiểu theo nghĩa là "người bạn trong trắng", viết bằng chữ Hán là "素友", khác với tên do cụ đồ đặt
 

nguyễn trần tuấn đạt sẽ

Tiến sĩ
Chủ thớt
 
Bên trên