• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Tao ảo tưởng những bộ phim đã hết thì trong chiều ko gian khác nó vẫn tiếp tục thì phải làm sao?

golgo2019

Yếu sinh lý
thế mày viết kịch bản ra xong gửi cho mấy lão đạo diễn xem... có khi m lại kiếm dc mớ từ tài năng đặc biệt này đấy tml
 
Bên trên