• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Còn đĩ ny

Lồn bà già nó. T biết con đĩ ny của t bây giờ đang ở nhà nghỉ với 1 tml xamer. Mỗi tội t đang ở xa quá. Giờ t giả vờ ko biết để lợi dụng nó như cái máy địt nhỉ chúng m. Cay quá
Nó đã vậy roài thì chia tay thuốc lá 🚬 tình tiền tù tội thuốc lá 🚬
 
Bên trên