• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Thời sự học cảm tình xong nay tao bị ép viết hồ sơ lý lịch xin vào ĐẢNG rồi, cho tao hỏi vào đảng có lợi ích gì ko ?

Doãn Chí Bình

Yếu sinh lý
Vào đi thì biết, chán thì xin ra. Bây giờ đơn vị nào chẳng có chỉ tiêu kết nạp. K có chí tiến thủ thì vào như chó xem tát ao thôi. Còn có hướng thăng tiến thì bắt buộc phải vào thôi. Ơ mà tml này chửi đẻng nhà nước ác lắm mà vô làm mẹ gì, báo mẹ luôn là suy nghĩ e chưa thông sợ vào lại bán nước
 

nguyễn trần tuấn đạt sẽ

Thạc sĩ
Chủ thớt
Vào đi thì biết, chán thì xin ra. Bây giờ đơn vị nào chẳng có chỉ tiêu kết nạp. K có chí tiến thủ thì vào như chó xem tát ao thôi. Còn có hướng thăng tiến thì bắt buộc phải vào thôi. Ơ mà tml này chửi đẻng nhà nước ác lắm mà vô làm mẹ gì, báo mẹ luôn là suy nghĩ e chưa thông sợ vào lại bán nước
vào vì kiếm miếng ăn nuôi gia đình thôi. để khỏi bị bọn vẹm khó dễ. chứ t ỉa vào. nói như mày khác j ko muốn sống ở vẹm thì ra nc ngoài mà sống, ra đc t ra rồi
 
Duynguyenminh dụ mày vài câu thơ ra con bò đỏ hiền lành bò đỏ 🐮 mà mài bị 4 năm do cơ chế, phải trí tuệ ra hết sự thật, mày hiền lành vào cảng vụ là đúng thuốc lá 🚬
 

idkm13

Yếu sinh lý
Vào đi thì biết, chán thì xin ra. Bây giờ đơn vị nào chẳng có chỉ tiêu kết nạp. K có chí tiến thủ thì vào như chó xem tát ao thôi. Còn có hướng thăng tiến thì bắt buộc phải vào thôi. Ơ mà tml này chửi đẻng nhà nước ác lắm mà vô làm mẹ gì, báo mẹ luôn là suy nghĩ e chưa thông sợ vào lại bán nước
Làm gì có chuyện chán thì xin ra, xin ra khó hơn lên trời.
 

Dmboncanhta

Yếu sinh lý
m sẽ tham gia vào tổ chức vô thần. M sẽ thành thằng nịnh bợ, xin visa sang nước ngoài khó khăn hơn. Dần dần m sẽ ngu đi và đéo có tí phước đức nào vì luôn luôn phải nghe theo lũ vô thần
 
m sẽ tham gia vào tổ chức vô thần. M sẽ thành thằng nịnh bợ, xin visa sang nước ngoài khó khăn hơn. Dần dần m sẽ ngu đi và đéo có tí phước đức nào vì luôn luôn phải nghe theo lũ vô thần
Mài có triết học, kinh tế chính trị và các môn Tây học : đẽo lòng nào dám nói dối mài 🤥
Rồi mài ra thực tế dễ làm việc, kinh nghiệm cao sợ đẽo gì bọn nó thuốc lá 🚬
 
Bên trên