• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Kiến thức Bùng app

CDB93

Tao là gay
Có mấy thằng ma ranh phết , xưa có ông làm cùng fake cả cccd , danh bạ . Lúc gọi đến toàn số đâu đâu không . Nó chuẩn bị từ trước hết r :))
 

Aye991

Yếu sinh lý
Có mấy thằng ma ranh phết , xưa có ông làm cùng fake cả cccd , danh bạ . Lúc gọi đến toàn số đâu đâu không . Nó chuẩn bị từ trước hết r :))
Fake cccd thì hơi khó, nhưng thấy ko cần thiết, còn danh bạ nó fake đc, cứ lấy bừa hơn trăm số trên mạng xong gọi đi gọi lại hai tuần là ok mà, chúng nó làm nghè đấy cày ăn đc mấy chục triệu là bt
 

CDB93

Tao là gay
Fake cccd thì hơi khó, nhưng thấy ko cần thiết, còn danh bạ nó fake đc, cứ lấy bừa hơn trăm số trên mạng xong gọi đi gọi lại hai tuần là ok mà, chúng nó làm nghè đấy cày ăn đc mấy chục triệu là bt
Thằng kia nó làm được hết , từ cccd , fb , danh bạ . Đớp mấy chục app , nhưng mà nó cb từ trước r chứ k như mấy ông bí quá hóa liều này :))
 
Bên trên