• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Thành quả sau gần 2 tháng học vẽ A.I của tao

Elephant

Yếu sinh lý
Vốn yêu thích công nghệ lại có máu dâm trong người, sau khi vào xam tao lại đc thêm mấy tmk đầu độc cái món A.I này thế nên đâm ra lại nghiện, nhìn mấy thằng chúng nó vẽ đc các e nhìn như người thật mà tao ngưỡng mộ quá, nên cũng cố lần mò học hỏi để đc nhưng chúng nó. Và đây là thành quả của tao, chúng mày nhìn đã đủ nắng chưa thì cho tao biết với nhé Xem nội dung: 79582Xem nội dung: 79583Xem nội dung: 79584Xem nội dung: 79585Xem nội dung: 79586Xem nội dung: 79587Xem nội dung: 79588
Tiếp đi mày, thử mấy em hoa hậu xem nào
 
Bên trên