• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Kẻ chiến thắng, không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ lỳ đòn nhất

daicaΧam

Tao là gay
CÁN BỘ CHUYÊN CẢM TỬ THÌ CẦN GÌ LỲ ĐÒN, ÔM MÌN LAO VÀO RÚT CHỐT LÀ XONG MÀ.
 

GUN35MM

Tao là gay
VSmIWh6.jpg
 
Bên trên