• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

minhtuanhd

Yếu sinh lý
Đời người được mấy ai như NCT. Ở cái thế trên vạn người dưới 1 người, rong ruổi cưỡi lừa nghêu nghao. Cái tôi cao ngạo người quân tử được thỏa mãn.

Cá tính thượng thư bốc lên hết cỡ trong cái tài hoa được cả xã hội công nhận. Lúc này đây thì mọi sự đời, cái được, cái mất, miệng khen, miệng chê…tất cả đều coi như không. Tâm hồn NCT lâng lâng ở cõi mây trong lành, cao khiết, hòa vào ý thơ vút lên hào hứng mà rằng: Được mất/ dương dương người thái thượng, Khen chê/ phơi phới ngọn đông phong.

Con người có bay bổng trên tầng cao, trong say sưa âm nhạc của điệu ca, tiếng trống. Thanh thoát cao siêu như tấm lòng không còn vướng chút bụi trần trong nhịp điệu thênh thang, nhịp ca, nhịp trống, nhịp phách, nhịp rượu mừng vui, ...

355059728_1090201372078085_8494304728380410789_n.png
 

tatcataicong

Ham vui từ nhỏ
Đời người được mấy ai như NCT. Ở cái thế trên vạn người dưới 1 người, rong ruổi cưỡi lừa nghêu nghao. Cái tôi cao ngạo người quân tử được thỏa mãn.

Cá tính thượng thư bốc lên hết cỡ trong cái tài hoa được cả xã hội công nhận. Lúc này đây thì mọi sự đời, cái được, cái mất, miệng khen, miệng chê…tất cả đều coi như không. Tâm hồn NCT lâng lâng ở cõi mây trong lành, cao khiết, hòa vào ý thơ vút lên hào hứng mà rằng: Được mất/ dương dương người thái thượng, Khen chê/ phơi phới ngọn đông phong.

Con người có bay bổng trên tầng cao, trong say sưa âm nhạc của điệu ca, tiếng trống. Thanh thoát cao siêu như tấm lòng không còn vướng chút bụi trần trong nhịp điệu thênh thang, nhịp ca, nhịp trống, nhịp phách, nhịp rượu mừng vui, ...

355059728_1090201372078085_8494304728380410789_n.png
T tưởng nguyễn chí thanh
 

minhtuanhd

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Tao cũng thích thằng cha này. Có bài thơ gì nói về chữ dâm ý nhỉ (ko phải viết về Kiều), nay say rượu quên mẹ nó mất.
1 thằng cha thú vị, rất chi là hay ho :))
T tưởng nguyễn chí thanh
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Hẹn với lợi danh ba chén rượu
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Cụ Thượng Trứ con idol cụ lắm
Giờ vẫn đang học sml, bao giờ tại hạ mới có thể ngạo nghễ với đời đây. 😀
 

chủ tọa

Tao là gay
Được mất dương dương người thái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Đọc hay vkl,ai hiểu không nói rõ giùm tao cái
 

Long84dn

Yếu sinh lý
Đại loại kiểu : Bố mày là nhất , khen chê kệ cm chúng m . Đéo care nhé
Câu đầu là trích điển Tái ông mất ngựa
Nói chung bình luận 2 câu này tao viết ra sẽ khá dài mà tao đang hẹn với lợi dang 3 chén rượu. Mai tao rảnh tao phân tích. Câu sau dễ. Khen chê như ngọn gió thoảng ngoài tai.
Thời cụ Thượng Trứ bị đày đi làm lính ở Quảng Ngãi. Cụ đi nhận nhiệm vụ mặc bộ đồ lính thì tổng trấn sợ vãi cức ra vì dù gì cụ là Thượng thư mà cụ lên voi xuống chó như cơm bữa nên ra đón tiếp,mời cụ cởi áo lính ra . Cụ chắp tay thưa mà bảo rằng:
Lúc làm quan tôi không lấy đó làm vinh, nay làm lính tôi kg lấy đó làm nhục. Con người ở vị trí nào có nghĩa vụ với vị trí ấy. Làm lính mà không mặc áo lính thì sao gọi là làm lính được.
 

Abhnvn

Cặc nhỏ
Đời người được mấy ai như NCT. Ở cái thế trên vạn người dưới 1 người, rong ruổi cưỡi lừa nghêu nghao. Cái tôi cao ngạo người quân tử được thỏa mãn.

Cá tính thượng thư bốc lên hết cỡ trong cái tài hoa được cả xã hội công nhận. Lúc này đây thì mọi sự đời, cái được, cái mất, miệng khen, miệng chê…tất cả đều coi như không. Tâm hồn NCT lâng lâng ở cõi mây trong lành, cao khiết, hòa vào ý thơ vút lên hào hứng mà rằng: Được mất/ dương dương người thái thượng, Khen chê/ phơi phới ngọn đông phong.

Con người có bay bổng trên tầng cao, trong say sưa âm nhạc của điệu ca, tiếng trống. Thanh thoát cao siêu như tấm lòng không còn vướng chút bụi trần trong nhịp điệu thênh thang, nhịp ca, nhịp trống, nhịp phách, nhịp rượu mừng vui, ...

355059728_1090201372078085_8494304728380410789_n.png
Tao đéo nghĩ tâm hồn cụ Trứ lâng lâng ở cõi mây trong lành, cao khiết .... gì đó đâu.
Cụ Trứ sống lại chắc phải chửi tml văn bình này sấp mặt :))
 

Long84dn

Yếu sinh lý
Tao đéo nghĩ tâm hồn cụ Trứ lâng lâng ở cõi mây trong lành, cao khiết .... gì đó đâu.
Cụ Trứ sống lại chắc phải chửi tml văn bình này sấp mặt :))
Ôi mày k biết rồi, tính cụ vậy vẫn cay cú và sẵn sàng chiến sml với bọn xạo lồn nhé. Kg có thanh cao cái gì với bọn xạo lồn, ăn tục nói phét đâu
 
Bên trên